Vandets kredsløb

Vandet i naturen er aldrig i ro, det bevæger sig i et uendeligt kredsløb.

 

Fra havets, søers og vandløbs overflader sker der fordampning. Planterne optager vand fra jorden, og fra planternes blade sker der også en fordampning. Vanddamp kan vi normalt ikke se, men når den stiger til vejrs og kommer op i kolde luftlag, bliver den synlig som skyer. I skyerne forener de mikroskopiske små vandpartikler sig efterhånden til dråber eller iskrystaller. Når de er blevet tilpas store, falder de på grund af vægten ned mod jorden som regn og sne.

 

Fra jordoverfladen vil en stor del af vandet fordampe igen. Noget fordamper med det samme, og det kan somme tider ses som små dampskyer. En stor del af af nedbøren bliver optaget i planterne, og er med til at opbygge rødder, stængler, blade og blomster, men meget af vandet i planterne vil hurtig fordampe fra bladene.

 

En del af den nedbør, der ikke fordamper strømmer på jordoverfladen og gennem drænrør til vandløb, søer og havet. En anden del af nedbøren siver ned i jorden og bliver til grundvand.

 

I den øverste del af jorden bevæger vandet sig lodret nedefter. Er jorden ensartet og af sand, er vandets bevægelse ca. 4 meter om året. Hvis jorden er af ler er bevægelsen ca. ½ meter om året.

 

På figuren er der angivet grundvandets ca. opholdstid.

 

 

Læs mere om vandets vej her: http://www.vandetsvej.dk/

 

 

Forsyningsområde

Vejen Vand har to vandværker: Vestre Vandværk
og Østre Vandværk, som forsyner de områder som er tilknyttet hertil, med rent drikkevand.

 

Vi leverer årligt 0,83 mio m3 vand fra vandværkerne til vores kunder.

 

 

På kortet kan du se, hvilke områder Vejen Vand leverer vand til.

Vestre Vandværk
Vestre Vandværk er det næststørste af Vejen Forsynings vandværker og er opført
i 1989. Produktionskapacitet er 150 m3 pr. time og en indvindingstilladelse på 
180.000 m3 pr. år.

 

Østre Vandværk
Østre Vandværk er det største af de tre vandværker, med en produktionskapacitet på
ca. 150 m3 pr. time og en indvindingstilladelse på ca. 670.000 m3 pr. år.

 

Alle andre vandforsyningsområder i Vejen Kommune varetages af de private vandværker.

For yderligere information klik her >>

 

Byggevandskasser

ISO 22 000

Vejen Vand A/S er certificeret efter ISO 22 000

 

Både private og virksomhedskunder stiller i dag høje krav til sunde og sikre fødevare, herunder også drikkevand. Vi sætter kunden i centrum - vi sikrer vores kunder god service og kvalitet og høj forsyningssikkerhed med en effektiv og omkostningsbevidst ledelse og drift af virksomheden.

 

Vi betragter vores vandværker som levnedsmiddelvirksomheder, og for os gælder det, at vores kunder skal være trygge ved at åbne hanen - hver gang.

 

Det vand vi bruger i husholdningen, kommer helt naturligt i kontakt med os og vores madvarer. Derfor skal vandet overholde Danmarks fastsatte kvalitetskrav for drikkevand, som alle andre forsyninger er omfattet af. Vi følger alle gældende love og bekendtgørelser, og hvor det er muligt, går vi et stykke ekstra for at sikre vores kunder et endnu bedre produkt.

 

Ved implenemtering af ISO 22 000 har vi hævet vores vandkvalitet til et nyt niveau.

 

 ISO 22 000 er en international standard inden for fødevaresikkerhed, der giver kunderne sikkerhed for, at vi arbejder på en ensartet og kontrolleret måde.

 

Certificeringen stiller krav til, at ledelsen og hele organisationen indarbejder fødevaresikkerhed i samtlige af virksomhedens aktiviteter.

 

Med ISO 22 000 certifikatet beviser vi over for omverdenen, kunder og samarbejdspartnere, at vi altid sikre høj kvalitet og har styr på fødevaresikkerheden.

 

Læs vores fødevaresikkerhedspolitik her.

Læs vores kvalitetspolitik her.