Hvem ejer hvad?

Hvem ejer vandledningerne i jorden?

 

Vejen Vand A/S leverer i forsyningsområdet dit drikkevand gennem et net af vandledninger. Fra hovedvandledninger i vejen går der ledninger ind til den enkelte ejendom - denne ledning kaldes stikledning. Vejen Vand A/S ejer hovedledningerne og stikledningen, der går fra hovedledning og til skel. Se tegning.

 

JORDLEDNINGEN - DIN DEL AF VANDLEDNINGEN:

Vandleningen fra skel og ind til din ejendom kaldes jordledning. Du har selv alle forpligtigelser og ansvar for vedligeholdelse af jordledningen.

 

Hvis flere deler en jordledning

Hvis du får vand fra en ledning, som indenfor skel forsyner flere ejendomme, er alle aftagere af vandet fælles om ansvaret og rettighedderne til jordledningen.

 

HVEM EJER VANDMÅLEREN?

Vandmåleren ejes af Vejen Vand A/S. Du betaler årligt leje for benyttelse af vandmåleren. Måleren må kun udskiftes af Vejen Vand A/S eller et autoriseret VVS-firma.