Råvandsledning mellem Østre- og Vestre Vandværk

Hvor:

Råvandsledning mellem Østre- og Vestre Vandværk etableres. Udførslen sker på Præstevænget, Koldingvej og Engvej i Vejen.

 

Hvorfor

Den nye ledning skal binde de to vandværker sammen, så det fremover er muligt at pumpe drikkevandet fra Østre’s boringer til Vestre Vandværk og omvendt.

Med den nye råvandsledning øges forsyningssikkerheden af drikkevand i vores forsyningsområde.

 
 

Hvornår:

Arbejdet påbegyndes omkring påske og forventes færdigt ca. medio juni.

 

Hvem (ansvarlig):

Veje Forsyning, Driftsansvarlig, David Lund Jensen kan kontaktes på tlf. nr.: 76 32 66 28