Etablering af nyt kildefelt og råvandsledning

Hvor:

Boringen placeres ved Gammelby.

Råvandsledning etableres fra Gammelby til Vestre Vandværk.

 

Hvorfor:

Der etableres et nyt kildefelt for, at kunne sikre en fremtid med rigeligt og rent drikkevand til vores kunder. Der etableres til start en ny boring i det nye kildefelt, men der er mulighed for flere boringer i området.

Råvandsledningen etableres for, at transporterer vandet fra Gammelby og til Vestre vandværk, hvor vandet iltes og filtreres. Vandledningen bliver 4 km lang og skal krydse motorvejen undervejs. For at sikre forsyningen og for, at være på forkant ved etablering af flere boringer i området etableres der to ledninger.

 

Hvornår:

Anlægsarbejdet med boringen er i gang og forventes afsluttet først på året. Når den nye boring er etableret starter etablering af den nye råvandsledning fra Gammelby til Vestre Vandværk.

Status på projektet er, at de ca 10 lodsejere, der vil blive berørt af råvandsledningen snarest indkaldes til lodsejermøde.

Projektet forventes afsluttet sidst på året.

 

Hvem (ansvarlig):

Veje Forsyning, Driftsansvarlig, David Lund Jensen kan kontaktes på tlf. nr.: 76 32 66 28

Vejen Forsyning, Projektleder Troels Lunding Kragh kan kontaktes på tlf.: 76 32 66 25

Entreprenør ved etablering af boringen, Vand Smith.

 

 

       

Boreriggen i gang.      

 

         

Boret der skal grave vej til vandet i undergrunden.