Vand i kælderen

Vand i kælderen er hvert år et problem for mange grundejere. Kloakker er konstrueret til at kunne aflede vand fra stueplan. Det kan give problemer for ejendomme med kælder. Kælderen er ejendommens laveste placering og derfor mest udsat for vand. Det er derfor en rigtig god ide, at være opmærksom på at forebygge, hvis dit hus har kælder.

 

Det er dit ansvar som grundejer, at sørge for at undgå vand i kælderen - uanset om det er regnvejr eller tørvejr.

 

Vi prioriterer kældre højt, når vi planlægger og anlægger nye kloaksystemer. Vi gør, hvad vi kan, for at sikre en effektiv afledning indenfor de tekniske og økonomiske muligheder, som vi har til rådighed. Vi arbejder konstant på, at forbedre kloaksystemet, så de nye anlæg kan klare store mængder vand, men da vi er ikke herre over naturen kan vi desværre ikke give nogen garanti for, at vores indsats virker. Det er dit eget ansvar, at være på den sikre side.

 

Der kan være flere grunde til at kælderen bliver oversvømmet:

 

Kraftig regn

Vores kloakker er de fleste steder et fællessystem for både regnvand og spildevand. Ved kraftig regn kan hovedkloakkerne blive fyldt, og der kan ske tilbageløb gennem stikledningen og dermed risiko for kælderoversvømmelse.

 

Husets stikledning er tilstoppet

Stilkedningen, der fører spildevandet væk fra huset, kan være blevet for lille med tiden, eller den kan være tilstoppet. De private stikledninger tilhører altid ejendommen.

 

Høj grundvandsstand

Nogle steder ligger grundvandet højt i forhold til kælderen i din bolig. grundvandet kan også være steget efter en periode med meget nedbør. Regnen siver ikke væk og vil prøve, at komme ind i huset. Forhøjet grundvand vil du kunne se og mærke ved, at jorden og kælderevæggen er meget fugtig.

 

Hvis du vil mindske risikoen for vand i kælderen under kraftigt regnvejr kan du installerer enten en pumpe eller en højtvandslukke. Pumpen sørger for, at vandet ledes væk og ikke presses tilbage og op gennem afløbet. Højtvandslukken lukker automatisk ved pres tilbage mod kælderens afløb og kan også lukkes manuelt.

 

Tag en autoriseret kloakmester med på råd for, at finde en løsning, der passer bedst til dig og dit hus.

 

Hvis uheldet er ude skal du være opmærksom på, at spildevandet kan indeholde sundhedsskadelige stoffer. Du skal derfor begrænse kontakten med spildevandet mest muligt.