Trappemodel - vandafledningsbidrag

Naturstyrelsen har udarbejdet en bekendtgørelse om trappemodellen, som indebærer, at prisen på den variable del af vandafledningsbidraget falder i takt med et stigende forbrug.

 

Det er alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen.

 

Læs mere om trappemodellen på Naturstyrelsens hjemmeside her >>

 

Tilmeld din virksomhed her via Energistyrelsen >>

eller her via Virk