Tømningsordning

Formålet med den kollektive tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke tømmes én gang om året. Det er nødvendigt for, at alle borgere bidrager til:

 

  • at grundvandet ikke forurenes - det er til gavn for drikkevandet.
  • at vandkvaliteten i vandløb bevares og forbedres - det er til gavn for dyre- og plantelivet.
  • at slam og spildevand renses korrekt - det er til gavn for miljøet.


Vejen Kommune har myndighedsansvaret og Vejen Forsyning varetager den daglige drift af tømningsordningen.

Vejen Kommune har udarbejdet et regulativ, hvor der er fastsat regler for tømning af samle- og bundfældningstanke. Regulativet er gældende for samtlige ejendomme i Vejen Kommune, der ikke er tilsluttet kloak men har etableret samle- og/eller bundfældningstank.

 

Regulativet for tømning af samle- og bundfældningstanke kan du hente her >>

 

Oplever du driftsforstyrrelser, eller får du brug for en akut tømning af din tank, skal du selv bestille dette ved Vejen Forsynings entreprenør.

 

Simon Moos A/S

Kallehave 21-23, Hørup

6400 Sønderborg

Telefon 74 41 56 80

E-mail: smk@simonmoos.com

 

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os.