Separering og renovering af kloak på Torvet 1-11, Rødding

Hvor:

Torvet 1 - 11, Rødding

 

Hvorfor:

Kloakledningerne saneres og separeres.

 

Hvornår:

Arbejdet starter 5. maj 2020 og forventes afsluttet i juli måned 2020. 

 

 

Hvem:

Vejen Forsyning, Carsten Sundbæk, tlf. nr.: 76 32 66  10 - e-mail casu@vejenforsyning.dk

 

 

 

 

 

         

.