Regnvandsbassin på Bækkevej, Lindknud

Hvor:

Bækkevej, Lindknud

 

Hvorfor:

Regnvandsbassiet skal ændres så det kan modtage regnvand.

 

I skybrudsperioder vil regnvandsbassinet fremover kunne afhjælpe kloaksystemet opbevaring af regnvandet. 

 

Hvornår:

Arbejdet starter medio maj måned og forventes afsluttet omkring juli 2020.

 

Hvem:
Carsten Sundbæk, Vejen Forsyning, tlf. nr.: 76 32 66 19 e-mail casu@vejenforsyning.dk