Nedlægning af renseanlæg i Hovborg og Lindknud

Hvor:

Hovborg - Lindknud - Holsted

 

Hvorfor:

Renseanlæggene i Hovborg og Lindknud skal nedlægges. Spildevandet skal fremover pumpes til Holsted Renseanlæg, og der foretages derfor en optimering af kloakledningerne.

 

Hvornår:

Arbejdet starter den 7. maj 2020 og forventes afsluttet inden udgangen af 2020.

 

Hvem:
Carsten Sundbæk, Vejen Forsyning, tlf. nr.: 76 32 66 19 e-mail casu@vejenforsyning.dk

 

Trafik:

Der vil på strækningen blive gravet i kørebanen og i perioder vil der kun være en halv kørebane til rådighed.