Hovborg

Hvor:

Hovborg By

 

 

 

 

 

Hvorfor:

Hovborg renseanlæg er nedslidt og skal nedlægges. 

Kloakvandet skal fremover pumpes til Holsted Renseanlæg, for at blive renset. Mængden af vand der skal pumpes til Holsted Renseanlæg skal reduceres, så regnvand og spildevand skal separeres. Det betyder at regnvandet skal udnyttes på fællesarealer eller på egen grund. Der er igangsat en borgerinddragelse, hvor borgerne kan komme med ideer til udnyttelse af regnvandet.

 

 

 

Hvornår:

Arbejdet starter den 5. august med bassinet ved Kro Haven. Herfra arbejdes der med grønne vejafvandingsløsninger langs vejene mod nord og syd.

Projektet forventes at være færdigt foråret 2020 (afhængig af vejret).

Du kan følge projektet på Hovborg.net

 

 

 

Hvem:
 
Projektleder/tilsynsførende, Vejen Forsyning: Carsten Sundbæk, tlf. nr.: 76 32 66 19, e-mail: casu@vejenforsyning.dk 
Entreprenør: Otto Chrestensen A/S
 

 

Trafik:

Trafikken vil i perioder være generet af arbejdet i byen