Før du graver

Gravearbejde – privatperson
Hvis du skal grave i nærheden af vores ledningsnet, skal du bestille oplysninger om ledningsnettet hos Vejen Forsyning, før du begynder gravearbejdet. Alle ledningsoplysninger er gratis for private.

 

Skal du grave på din egen grund, er det vigtigt, du først tjekker, om der ligger ledninger eller kabler i jorden.

Der kan ligge vandledninger, kloakledninger, gasledninger, elkabler, telefonkabler og meget andet. Er du i tvivl, skal du kontakte Vejen Kommune, hvor du kan få råd og vejledning.

 

 

Gravearbejde – virksomhed
Skal jeres virksomhed grave i et offentligt areal, skal alle forespørgsler gå gennem LedningsEjerRegistret  - LER

LER, LedningsEjerRegistret, indeholder oplysninger om personer og virksomheder, der ejer ledninger i den danske undergrund, og informationer om, hvor ledningerne ligger. Formålet med LER er at undgå graveskader.

Ledningsejere skal i LER registrere arealer, hvor de har ledninger. Ledningsejerne har selv ansvaret for, at LER indeholder de korrekte oplysninger.

 

Entreprenører, bygherrer, offentlige myndigheder og andre, som erhvervsmæssigt graver i jorden, har pligt til at tjekke registret og eventuelt kontakte ledningsejerne for mere præcise ledningsoplysninger.

 

Ledningsanlægget er registreret på baggrund af en digitalisering af ældre ledningsplaner, GPS-opmålinger i marken og elementer i grundkortet. Det betyder, at der kan være unøjagtigheder af ledningernes placering på op til ½ m til hver side.