Om os

Vejen Forsyning A/S er et selvstændigt aktieselskab, der består af yderligere tre selvstændige aktieselskaber; Vejen Vand A/S, Vejen Spildevand A/S, Vejen Renseanlæg A/S.

 

Derudover varetager vi administration af tømningsordningen.

 

For at gøre det nemt for dig som kunde, har vi oprettet et kundecenter, hvor det er muligt, at rette henvendelse vedrørende alle forsyningsområder. Der er således kun et telefonnummer, en e-mailadresse og en kontaktadresse; Vejen Forsyning A/S, Gormsvej 7, 6600 Vejen, tlf.:76 32 66 00, e-mail:post@vejenforsyning.dk.

 

Vi sørger for, at du har rent vand i hanerne, og at du kan komme af med dit spildevand på en måde, så det belaster miljøet mindst muligt. Vi står for driften af to vandværker, ni renseanlæg og ledningsnettet til både vand og spildevand.

 

Det er vigtigt for os, at kunderne oplever en sikker forsyning af drikkevand og en sikker bortledning af regn- og spildevand. Det leverede vand skal være af høj kvalitet og rensningen af spildevand, skal som minimum overholde alle udlederkrav, til gavn for miljøet. Vi har altid fokus på optimering af driften både med hensyn til økonomi og miljø.

 

Vi er en seriøs virksomhed med "glimt i øjet", hvor der er åbenhed, respekt og en uformel omgangstone. Det er vigtigt for os, at alle medarbejder har størst mulig ansvar og medindflydelse. Vi ser muligheder og ikke begrænsninger. Vi er aktive i at finde løsninger på miljøudfordringer som ændret klima og fremtidig planlægning. Vi er til for kunderne.