Organisation

Selskabsstrukturen blev ændret den 1. januar 2013. Ændringen skyldes "det justerede betalingsprincip". Vejen Forsyning A/S fungerer som et holdingselskab og som seviceselskab. Den nye struktur vil give en større gennemsigtighed, og ser således ud:

 

 

 

 

 

Vi har en flad organisation, med få mellemledere, hvor en høj grad af beslutninger og ansvar m.v. ligger hos den enkelte medarbejder. Organisationen er dynamisk og i konstant udvikling, hvilket medfører, at organisationsdiagrammet ændres indimellem.