CVR og EAN-nr.

Her finder du oplysninger om Vejen Forsyning, som du kan benytte ved fakturering:

 

Vejen Forsyning A/S

EAN nr.: 5790002108938          CVR nr.: 32645992

 

Vejen Renseanlæg A/S

EAN nr.: 5790001899080          CVR nr.: 35244794

 

Vejen Vand A/S

EAN nr.: 5790002108945           CVR nr.: 35244824 

Herunder Vandværk - Vandværksledninger

 

Vejen Spildevand A/S

EAN nr.: 5790002108952          CVR nr.: 35244808

Herunder Spildevandsledninger - Pumpestationer