Bestyrelse

Vejen Forsyning består af fire selvstændige aktieselskaber, med en samlet bestyrelse. Bestyrelsen består af fem medlemmer udpeget af Vejen Kommune, to forbrugervalgte repræsentanter og to medarbejder repræsentanter.

 

Den nuværende bestyrelses virke er fra den 6. februar 2018 til 31. december 2021.

     

Bestyrelse

Jørgen Lastein (formand)

Anni Grimm (næstformand)

Niels Therkildsen

Knud Peter Wad

Vagn Sørensen

Morten Øland (forbrugervalgt repræsentant)