Vidste du...

 • Vi er 30 dygtige medarbejder inden for forskellige faggrupper 
 • Vi omsætter for ca. 70 millioner om året, men må ikke have overskud
 • Vi fjerner fiberklude og vatpinde manuelt fra pumperne  
 • Vi leverer årligt ca. 0,83 millioner m3 vand til ca. 4.500 kunder 
 • Vi aftager spildevand fra ca. 11.700 kunder om året - svarende til ca. 4,5 millioner m3
 • Vi renser spildevandet på 8 renseanlæg, inden vandet ledes til recipienten
 • Vi har 213 km ledningsnet til transport af vand 
 • Vi har 864 km ledningsnet til transport af spildevand
 • Vi har aktiver for ca. 1,7 milliarder kroner 
 • Hjernen består af 80% vand
 • En rulle toiletpapir har i gennemsnit 333 stykker 
 • Danmark er et af de eneste lande i verden, hvor alt drikkevand er fra grundvand
 • Hver dansker bruger i gennemsnit 110 liter vand i døgnet svarende til ca. 40 m3 om året
 • Regnvand fra et parcelhus fylder 6-7 m3 ved et kraftigt regnskyl på 50 mm
 • At det kræver 75 liter vand at producere en lille fadøl
 • At kildevand på flaske er op til 500 gange så dyrt som almindeligt postevand. Men hverken bedre eller sundere
 • At et gammelt toilet kan bruge helt op til 15 liter vand ved hvert skyld. Et vandbesparende toilet bruger kun mellem 3-6 liter