Klage

Det er altid en god idé at ringe først og drøfte sagen med os, så eventuelle misforståelser kan blive afklaret. Hvis sagen ikke kan løses telefonisk - kan du klage skriftligt til os, enten via e-mail til post@vejenforsyning.dk eller via brev til Vejen Forsyning A/S, Gormsvej 7, 6600 Vejen. 

 

Hvis du har klaget, og ikke er tilfreds med svaret, kan du vælge at indbringe din klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

 

 

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation (mægling). Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100 kr. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet - dette koster 400 kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold (Gebyret for mediation tilbagebetales ikke).

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

 

Læs mere herom på www.forbrug.dk