Info om betaling

Vi opkræver forbrug af vand (for kunder under Vejen Vand), og for afledning af spildevand. Derudover opkræver vi vand ved de forbrugere, der er tilkoblet Gesten Vandværk.

Der sendes regninger ud 2 gange årligt.

Årsafregning for foregående år + 1. aconto for det nuværende år udsendes i januar måned. til kunder, der får vand fra Vejen Vand.

Årsafregning for foregående år + 1. aconto for det nuværende år udsendes i februar måned til kunder, der IKKE får vand fra Vejen Vand.

2. aconto for nuværende år udsendes i september måned.

 

Årsafregning:

Årsafregning for forbrug af vand og spildevand opgøres på baggrund af årsforbruget af vand.
 

Manglende betaling:

Opstår der et problem med betalingen, bedes du henvende dig til vores kundecenter.

 

Ved manglende betaling udsendes der 2 betalingspåmindelser. Hver med et rykkergebyr på 100 kr i henhold til Renteloven.

Såfremt der fortsat ikke betales overgives restancen til inddrivelse hos inkassofirma uden yderligere varsel, hvorved der påløber yderligere omkostninger.

Hvis en del af restancen vedrører Vejen Vand iværksættes en afbrydelse af vandforsyningen, hvilket medfører yderligere omkostninger.