Vestre Stationsvej

Hvor:

Etape 1. Fra Vestre Stationsvej ved Tværgade, til Vestre Stationsvej ved Nygade.

Etape 2. Ved krydset Vestre Stationsvej og Gesten Kærvej 

 

Hvorfor:

Der er i dag placeret to fællesledninger langs Vestre Stationsvej. Den nordlige ledning virker som dræn for et stort området. Derfor vil Vejen Forsyning gerne lede dette vand til bækken, i stedet for at pumpe det til et renseanlæg.  

 

Hvornår:

Etape 1. Kloakarbejdet forventes at være færdig ultimo december 2017, og etableringsarbejdet med nyt fortov mm. forventes afsluttet marts 2018.

Etape 2. Det forventes at projektet gennemføres i foråret 2018.

 

Hvem:

Vejen Forsyning
Bent Kristoffersen tlf. 76326602 e-mail
bekr@vejenforsyning.dk
Mark Busch tlf. 92445828 e-mail mb@vejenforsyning.dk