Strømpeforing på Rugtoften, Skodborg

Hvor:

Rugtoften, Skodborg

 

Hvorfor:

Er der problemer med kloakledninger på grund af lækage, forskydninger eller huller, kan en strømpeforing være den oplagte løsning.En strømpeforing er kort sagt en teknik, hvor et autoriseret kloakfirma skaber et nyt rør inden i det gamle og ødelagte rør.

Der er to primære fordele ved at udføre en strømpeforing:

 

  1. Strømpeforing af kloakrør kan udføres uden, at grave alle de gamle rør op først. Dermed undgås en masse gravearbejde, som er både tidskrævende og dyrt.
  2. Teknikken er desuden langt billigere at udføre end en omfattende kloakrenovering, hvor alle rørene udskiftes fuldstændig.

 

   

    Billede af rør med og uden strømpeforing.

 

Der bliver uddelt info-sedler til de berørt beborer.

Hvornår: 

Arbejdet vil foregå i flere etaper:

Uge 2 - 4:         Hovedledninger renoveres og skelbrønde fritlægges

Uge 3 - 7:        Renovering af stikledninger

Uge 6 - 8:        TV inspektion

 

Hvem:

Vejen Forsyning, Projektleder Bent Kristoffersen tlf.: 76 32 66 03 - Entreprenør er Aarsleff.