Fabriksvej Brørup

Hvor:

Fabriksvej Brørup, etape 4.

 

 

Hvorfor:

Kloaksystemet separeres, så regnvandet kommer ud af kloaksystemet og ledes til vandløb i stedet. 

 

 

Hvornår:

Projektet er i gang og forventes afsluttet slut 2018.

 

 

Hvem:

Vejen Forsyning, Carsten Sundbæk tlf. nr.: 76 32 66 19 - e-mail casu@vejenforsyning.dk