Forbrugervalg 2017

Få indflydelse på dit vand og spildevand

 

Valgperioden er afsluttet - Der kan IKKE længere stemmes!

 

Har du lyst til, at få indflydelse på det fremtidige arbejde med vand og spildevand i Vejen Kommune?

 

Valg af forbrugerrepræsentanter   

 

Der skal vælges to forbrugerrepræsentanter og to suppeleanter til bestyrelserne i Vejen Vand A/S, Vejen Spildevand A/S og Vejen Renseanlæg A/S, der tiltræder efter nytår.

Derfor søger vi engagerede borgere, der har lyst til at få indsigt i og ikke mindst indflydelse på drikkevands- og spildevandsområdet i kommunen.
 
Valget foregår i perioden fra den 1. december 2017 og til og med den 15. december 2017.
Valget gennemføres som et elektronisk valg. Afgivelse af stemme vil kunne ske via et link på Vejen Forsynings hjemmeside. Linket vil blive tilgængeligt fra og med den 1. december 2017.
 
Læs mere om valget i Valgregulativ:
 

Valgregulativ Forbrugervalg 2017

 

Hvem kan stemme?

Det er kun kunder, der enten aftager vand fra et af vores vandværker eller afleder spildevand til et af vores renseanlæg eller er en del af tømningsordningen, der kan stemme.

Der kan kun afgives 1 stemme pr. husstand eller erhvervsejendom.

 

Afstemningen sker elektronisk via vores hjemmeside www.vejenforsyning.dk   -   OBS! Der kan først afgives stemme fra og med den 1. december 2017. 

 

Offentliggørelse af de nye bestyrelsesmedlemmer fremgår af vores hjemmeside umiddelbart efter valget.  

 

Har du yderligere spørgsmål eller andet er du velkommen til, at kontakte os på tlf. nr.: 76 32 66 00 eller via post@vejenforsyning.dk